نمایش 1–24 از 29 نتیجه

یو پی اس 1KVA-L-24V لاین اینتراکتیو

62,000,000 ریال

یو پی اس 1KVA-S-24V لاین اینتراکتیو

64,000,000 ریال

یو پی اس 2KV-L-48V لاین اینتراکتیو

84,500,000 ریال

یو پی اس 2KV-S-36V لاین اینتراکتیو

94,000,000 ریال

یو پی اس 3KVA-L-48V لاین اینتراکتیو

148,000,000 ریال

یو پی اس 3KVA-S-48V لاین اینتراکتیو

176,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 1KVA-L-36V

85,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 1KVA-S-24V

85,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 2KVA-L-48V

101,400,000 ریال

یو پی اس آنلاین 2KVA-L-72V

138,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 2KVA-S-48V

156,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 2KVA-S-72V

131,800,000 ریال 115,700,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3KVA-L-96V

148,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3KVA-S-72V

149,200,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3KVA-S-96V

ریال

یو پی اس آنلاین 6KVA-L-192V

295,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 6KVA-L-240V

295,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 6KVA-S-192V

400,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین 6KVA-S-240V

400,000,000 ریال

یو پی اس مینی گارد 1200VA-S-24V

42,000,000 ریال

یو پی اس مینی گارد 1KVA-L-24V

45,000,000 ریال

یو پی اس مینی گارد 1KVA-S-24V

41,600,000 ریال

یو پی اس مینی گارد 2KVA-S-24V

60,000,000 ریال

یو پی اس مینی گارد 2KVA-S-36V

64,000,000 ریال