شبکه شعب بانک

راهنمای خرید یو پی اس برای شعب بانک ها

نحوه تصمیم گیری برای تامین حفاظت لازم برای تجهیزات نصب شده در شعب بانکی در موسسات مالی و اعتباری و بانک های مختلف متفاوت است.
اما با توجه به تجارب مجموعه گارد صنعت بهترین پیشنهاد محصول برای حفاظت و یا تامین برق اضطراری یک شعبه بانکی به شرح زیر است:

محصولات پیشنهادی

بزودی