حفاظت ساختمان

راهنمای خرید ترانس و استابیلایزر برای سیستم حفاظت ساختمان

امروزه در هر ساختمانی اعم از ساختمانهای اداری یا تجاری ، تجهیزات و ادوات الکتریکی به وفور استفاده می گردند. توصیه می گردد به منظور حفاظت کلی از تجهیزات الکتریکی کل ساختمان البته به شرط رعایت شرایط (میزان آمپراژ کنتور ، وسعت ساختمان ، تجهیزات مورد استفاده و….) از پیشنهادات گارد صنعت استفاده نمائید

محصولات پیشنهادی

بزودی