سیستم های مخابراتی

سیستم های مخابراتی، مجموعه ای از سیستم ها و انتقال دهنده های  الکترونیکی هستند که به منظور انتقال سیگنالهای حاوی اطلاعات اعم از صوت، تصویر و یا دیتا به کار برده میشوند. این سیستم ها عموماً از 3 جزء اصلی یعنی فرستنده، کانال مخابراتی و گیرنده تشکیل شده اند.
گستردگی سیستم های مخابراتی در دوران امروزی بسیار وسیع شده بطوری که زندگی امروزی بشر بدون این سیستم ها قطعاً با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.
محصولات شرکت فاراتل، بواسطه ماهیت عملکردی اشان که حفاظت از سیستم های الکترونیکی و برقی در مقابل خطرات و مشکلات ناشی از نوسانات برق و همچنین تامین برق اضطراری بدون وقفه برای تجهیزات الکترونیکی و برقی است، جزء جدانشدنی سیستم های مخابراتی محسوب میگردد.
در این قسمت سعی گردیده تا راهکارها و پشنهادات مرتبط با استفاده از محصولات مناسب جهت تامین برق مناسب و بدون اختلال بررسی گردد.

VSAT

مرکز تلفن

شبکه مخابراتی