یو پی اس یا منبع ذخیره دائمی برق یک دستگاه الکتریکی بسیار کارآمد برای تامین مداروم برق در زمان قطع برق و یا نوسانات ناگهانی ولتاژ است. این دستگاه امروزه در تمام صنایع، کاربردها و حتی نیازهای روزمره مردم وارد شده است. کمتر اداره ای را بدو یو پی اس میبینید.

در هنگام قطع برق و یا نوسانات و اختلالات شدید برقی دستگاه مصرف کننده آسیب های جدی و جبران ناپذیر می بیند مثلا یک کاربر کامپیوتر در حال ذخیره سازی اطلاعات مهم با نوسان و ریست شدن کامپیوتر مواجه میشود و تمامی اطلاعات در حافظه پاک میشود و یا در سیستم های مخابراتی نیز با توجه به قطعات گران قیمت و حساس به نوسانات برقی از کار میفتد و یا تجهیزات اتاق عمل یا آزمایشگاه نیز به این صورت آسیب پذیر هستند که برای رفع این آسیب و محافظت دستگاه برقی حساس احتیاج به تامین برق متناوب بدون این نوسانات و اختلالات میباشد تا دستگاه برقی از نوسانات بدور باشد و یو پی اس یک برق با ولتاژ مناسب بدون نوسان را تامین بکند.